3 milliárd forintos pályázati forrás a nagyvállalatok számára

Keresztúri Zsolt - augusztus 31, 2015

Augusztus 29-én a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján meghirdetésre került a kifejezetten nagyvállalatoknak szóló pályázati felhívás. A felhívás azokat a nagyvállalatokat célozza, akik nem célcsoportjai az EU-s támogatásoknak, ezáltal fejlesztéseikhez támogatásra nem pályázhatnak más konstrukció keretében.

A meghirdetett pályázat fontos eleme, hogy a Közép-Magyarországi régióban megvalósítandó projektek is részesülhetnek támogatásban, ami eddig, ebben a ciklusban, strukturális alapokból származó forrásokból még nem volt lehetséges. A támogatást a pályázók csak olyan új gyártó, vagy feldolgozó tevékenységhez igényelhetik, amit eddig nem végeztek. A támogatandó tevékenység – a felhívás szerint – nem is hasonlíthat az eddig végzett termelő, feldolgozó tevékenységre.

A támogatást az új termelőkapacitások kiépítéséhez vehetik igénybe a kedvezményezettek. A kapacitás bővítéssel kapcsolatos költségek, különösen új gépek, eszközök beszerzésének költségei, az új tevékenység végzéséhez, valamint az új gépek telepítéséhez közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés-, átalakítás- és felújítás költségei, valamint a kapcsolódó immateriális javak beszerzésének és informatikai fejlesztések költségei elszámolhatóak a támogatott projektek keretében.

A pályázatok kiválasztásának szempontrendszere a felhívás alapján meglehetősen szubjektív. A kiválasztás során összesen kilenc szempontot vesz figyelembe az értékelést végző minisztérium. Ezen szempontok mindegyike a foglalkoztatás bővítésével, a növekvő árbevétellel, illetve az ehhez szorosan kapcsolód növekvő adó és járulék bevétellel, az exportértékesítésé növelésével, valamint a megvalósítás helyszínének elmaradottságával van kapcsolatban. Az egyes szempontok alapján elérhető pontszámok nincsenek meghatározva, illetve az egyes szempontok egymáshoz viszonyított súlyozása sem ismert.

A támogatás mértéke a tervezett beruházás összegének legfeljebb 50%-a. A felhívás csak az igényelhető támogatás minimum összegét határozza meg – 50 millió forintban – az igénylehető támogatás maximális összege nincs rögzítve. Fontos, hogy a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházások csak deminimis jogcímen támogathatóak, tehát itt a támogatás elméleti maximuma a 200.000,-EURO. A kedvezményezetteknek a teljes támogatási összegre biztosítékot kell adniuk.

A pályázatok beadása 2015. december 31-ig lehetséges, a pályázatok benyújtására vonatkozó kezdő napot a felhívás nem határozott meg. A pályázatok benyújtása postai úton történik, papír alapú adatlappal. A felhívás sem a csatolandó mellékletekről, sem az elbírálási időről, sem az esetleges hiánypótlás lehetőségéről nem rendelkezik.

A pályázati felhívás és az adatlap innen tölthető le:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-feldolgozoipari-beruhazasokkal-kapcsolatos-tamogatasok-igenylesenek-felteteleit-tartalmazo-tajekoztato

Továbbra is állunk valamennyi érdeklő partnerünk és leendő partnerünk rendelkezésére a kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatosan!

Megosztás