Felpörögni látszik a fejlesztéspolitika pályáztatási rendszere

Keresztúri Zsolt - augusztus 31, 2015

Augusztus folyamán kezdődött meg a kis- és középvállalkozások termelési és feldolgozási kapacitásainak fejlesztését célzó pályázatok beadása.

A kisebb beruházásokhoz nyújtott támogatások (GINOP-1.2.2-15, 5-50 millió forint közötti támogatási igény) iránti érdeklődés olyan nagy volt, hogy a nem szabad vállalkozási zónákban megvalósítani tervezett projektek támogatási kérelmeinek beadását a Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus 27-én felfüggesztette, azonban a szabad vállalkozási zónákban ezen konstrukció keretében továbbra is van lehetőség pályázatok benyújtására. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a július 9-től augusztus 27-ig tartó időszakban majdnem 2.000 támogatási kérelmet nyújtottak be gyártó és feldolgozó cégek.

Hasonlóan nagy a pályázói kedv a nagyobb méretű, kapacitásbővítésre vonatkozó beruházási támogatások iránt. A GINOP-1.2.1-15 konstrukció első bírálati etapjára, augusztus 14-ig, mintegy 200 támogatási kérelem került benyújtásra.

A kapacitásbővítést célzó konstrukciók pályázható keretösszegének emeléséről kormányzati sajtóközlemény jelent meg, amiről mi is örömmel adtunk hírt blogunkon. Sajnálatos módon azonban a kormányzati kommunikáció szintjén megjelent hírt nem követte tényleges kormánydöntés augusztus hónap folyamán. Minden évben a meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, valamint azok keretösszegeit az „éves kerettervben”, kormányhatározat formájában hirdetik ki (idén ez márciusban történt meg). Ezen éves keretterv az év folyamán egy alkalommal módosítható – elméletileg június 30. napjáig – amire azonban még nem került sor. Reményeink szerint a keretemeléseket tartalmazó kormányhatározat megjelenése csak technikai okok miatt késlekedik, nem pedig azért, mert a keretmódosító döntéssel van probléma!

bosch_inditomotor

A KKV-k piacra jutását segítő, szintén július elejétől pályázható GINOP-1.3.1-15 konstrukció esetében azonban a cégek érdeklődése jóval mérsékeltebb. A rendelkezésünkre álló adatok alapján augusztus végéig a benyújtott támogatási kérelmek száma nem érte le a 250-et, ami az eredetileg meghirdetett keret alapján támogatható nyertesek projektek számát még messze nem éri el. Mindazoknak, akik a termékük külpiacra jutásához szeretnének támogatási forrást igénybe venni, még van lehetőségük benyújtani a támogatási kérelmüket!

A hónap újdonsága, hogy megjelentek a kutatás-fejlesztést és innovációt (K+F+I) ösztönző felhívások. A fent hivatkozott éves keretterv alapján ezen konstrukciók megjelenése csak az év végére volt tervezve, ehhez képest pozitív meglepetés volt a konstrukciók augusztus 25-ei közzététele.

A megjelent konstrukciók közül kiemelést érdemel a vállalati K+F+I tevékenység ösztönzésére vonatkozó GINOP-2.1.1-15 konstrukció, ami akár nagyvállalatok számára is lehetőséget teremt támogatási kérelem benyújtására. A konstrukció igen széles körben támogatja a különféle célterületeken tervezett kutatási-fejlesztési projekteket, akár egyéni pályázók, akár legfeljebb három tagú konzorciumban pályázó vállalkozások számára. Az elnyerhető támogatás összege 50 millió forinttól 1 milliárd forintig terjedő mérték között változhat, az elérhető támogatás intenzitást a támogatást igénybe vevő vállalkozás mérete, a megvalósítás helyszíne, valamint az elszámolni kívánt költség jellege is befolyásolja. Átlagosan KKV-k 40-60% támogatás intenzitást érhetnek el, míg nagyvállalatok 25-45%-ot. A támogatási összeg és a támogatás intenzitás pontos meghatározása tehát csak a konkrét projekt és a konkrét szereplők ismeretében lehetséges. A pályázatok benyújtására határnapok kerültek meghatározásra. Az adott határnapig beérkezett pályázatok kerülnek együttesen értékelésre az értékelés során elért pontszámok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. Az első értékelés határnap 2015. október 31. A konstrukció 2017. szeptember végéig lesz nyitva, függően az egyes években rendelkezésre álló keretektől.

Szintén a KKV-k számára került kiírásra a GINOP-2.1.3-15 konstrukció, ami a hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmak megszerzéséhez kíván hozzájárulni a költségek részbeni fedezésével. A konstrukció alapján támogatás vehető igénybe újdonságkutatás elkészíttetéséhez, valamint hazai és nemzetközi oltalom megszerzéséhez szükséges szakértői- és hatósági díjak finanszírozásához. A támogatás összege 1-6 millió forint között változhat, a támogatás intenzitása 100% lehet. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24. és 2017. szeptember 25. között lehetséges. A benyújtott pályázatok értékelése folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik. A felhívás innen tölthető le (http://palyazat.gov.hu/doc/4501).

K+F+I témában megjelent továbbá a kutatási infrastruktúra megerősítését, nemzetköziesedést és hálózatosodást elősegítő konstrukció (GINOP-2.3.3-15). A konstrukció keretében támogatásra pályázhatnak azon állami, vagy egyházi kutatóhelyek (költségvetési szervek, vagy azok intézményei, felsőoktatási intézmények, non-profit gazdasági társaságok), akik vállalják, hogy nemzetközi kutatásokba kapcsolódnak be, illetve kutatási lehetőséget biztosítanak külső kutatócsoportok számára. A támogatás elsősorban új eszközök beszerzésére, meglévő infrastruktúra felújítására, illetve új építésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások költségeinek finanszírozására és immateriális javak beszerzésére fordítható. A támogatás mértéke 50 millió forinttól 1 milliárd forintig terjedhet, a támogatás intenzitása az elszámolható költségek legfeljebb 100%-a lehet. Kiemelést érdemel, hogy utófinanszírozás esetén a kedvezményezetteknek itt is lehetőségük van 75%-os előleg igénybevételére. A pályázatok értékelése ezen esetben is értéknapokhoz kötött, az adott határnapig beérkezett pályázatok kerülnek együttesen értékelésre az értékelés során elért pontszámok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges, az első értékelési határnap 2016. január 25. napja. A felhívás innen tölthető le (http://palyazat.gov.hu/doc/4502).genetika

További érdekesség, hogy a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) első konstrukciótervezetei is ismertté váltak. Jelenleg előkészítés alatt állnak, a közeljövőben várható megjelenéssel az önkormányzatok számára egészségügyi és szociális alapinfrastruktúra fejlesztését, települési zöldfelületek fejlesztését és rehabilitációját, valamint a négy és öt számjegyű utak rekonstrukcióját célzó felhívások. A rendelkezésünkre álló információk szerint a nagy érdeklődésre számot tartó turisztikai célú fejlesztésekhez a felhívások várhatóan csak e fenti felhívásokat követően, valamikor a negyedik negyedévben fognak megjelenni.

Az év első felében tapasztaltakkal szemben immár úgy tűnik, hogy a 2007-2013-as ciklus zárásával kapcsolatos intézményrendszeri feladatok és egyéb nehézségek ellenére végre az új, 2014-2020-as ciklus forrásai is meghirdetésre kerülnek. Ugyan még mindig tapasztalhatóak különféle gyermekbetegségek az intézményrendszerben (pl. a 2015. március – május során elbírált 2014. novemberi pályázatokhoz még mindig nem érhető el kifizetési modul, tehát a támogatási összegek kedvezményezettek általi lehívásához az informatikai rendszer hiányzik), de a nyár folyamán a pályázatok benyújtására szolgáló informatikai rendszer gyakorlatilag jól működött, nem voltak olyan több órás lefagyások és adatvesztések mint egy évvel korábban, a rendszer indulásakor. Az egyes felhívásokkal kapcsolatos kérdésekre az ügyfélszolgálatok még mindig elég nehézkesen reagálnak, illetve a kapott válaszok gyakran kevéssé használhatóak, de mindenféleképpen bizakodásra ad okot, hogy több területen, várhatóan hosszabb ideig nyitva lévő konstrukciók jelentek meg, ami kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelent valamennyi érdeklődő számára.

Továbbra is állunk valamennyi érdeklőd partnerünk és leendő partnerünk szolgálatára a kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatosan!

Megosztás