A 3 legfontosabb feladat, amit már most érdemes elvégezni a sikeres pályázat érdekében

Keresztúri Zsolt - március 23, 2015

A héten közzétették az idei gazdaságfejlesztési és K+ F pályázatok várható menetrendjét. Milyen teendőket érdemes elvégezni már most az eredményes pályázás érdekében? 

Hosszas várakozás után ezen a héten kihirdették a Széchenyi 2020 fejlesztési program gazdaságfejlesztési területre vonatkozó 2015. évre érvényes végleges pályázati menetrendjét. A kormány határozatban hagyta jóvá az idén várható pályázatok megjelenési időpontjait és tervezett keretösszegeit. A megjelent éves kerettervben már szerepelnek a konkrét pályázati felhívások nevei, bár a pontos részletekre még mindig várakoznunk kell.

A legfrissebb kormányhatározat alapján már bizonyosan megtehető, sőt a gyors és sikeres pályázás érdekében szükséges teendő:

  • A kapacitások bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos tervezett beruházásokat át kell gondolni, a pontos bekerülési költségek meghatározása érdekében a tervezett fejlesztés (elsősorban gép/eszköz beszerzése) műszaki specifikációit meg kell határozni.
  • A műszaki specifikációk alapján az eszközök forgalmazóitól az árajánlatokat be kell szerezni. A korábbi évek szabályzatai alapján az árajánlatok formai és tartalmi követelményei megismerhetőek (megkeresés esetén mindenkinek szívesen segítünk!). FONTOS, hogy az új ciklusban ismét három árajánlat lesz szükséges az egyes projekt elemek beszerzéséhez, ezért érdemes már most több ajánlattevőt megkeresni. Az árajánlatoknak összehasonlíthatónak kell lennie, tehát figyelmet kel fordítani arra, hogy az ajánlatkérés során a műszaki specifikációt (esetleges részegységek, kiegészítők, vagy tartozékok) valamennyi ajánlattevőtől egységesen kérjük beárazni!
  • Várhatóan az április hónapban megjelenő pályázati felhívások csak a Budapesten és Pest megyén kívüli megvalósítást fogják támogatni, ezért az elkövetkezendő hetekben érdemes megfontolni a közép-magyarországi székhellyel rendelkező cégeknek, hogy esetlegesen a kapacitásaik fejlesztését vidéki telephelyre szervezzék. Telephely-szolgáltatással kapcsolatosan a DBH Group szintén tud segítséget nyújtani.

Mire figyeljünk a K+F projekteknél?

A megjelent keretterv alapján azt is láthatjuk, hogy a különféle kutatás-fejlesztési és innovációs projektekhez a pályázati felhívások zömmel a második félévben várhatóak. A pályázati felhívások várható megjelenésének időpontja ugyan most távolinak tűnik, de addig lehetőség van a partnerek felkutatására. A keretterv és a februárban elfogadott operatív program alapján egyértelmű az a támogatói szándék, hogy az egyes cégek által megvalósítani tervezett kutatás-fejlesztési projektek számára más fókuszterületet és feltételrendszert kívánnak határozni, mint a vállalkozások és kutató szervezetek együttműködésében megvalósítani tervezett projektek számára.

Az együttműködésben megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési projektek sikeréhez elengedhetetlen, hogy a megvalósításban résztvevő felek egymással olyan tartalommal kössék meg az együttműködési (konzorciumi) megállapodásaikat, ami a konkrét megvalósítás során biztosítja a zökkenőmentes együttműködést, és egyértelműen tartalmazza az egyes szereplők feladatait is.

Pénz
Megosztás