Řízení projektů

Pro dosažení úspěchu v obchodních procesech je nezbytné využít vhodné techniky pro řízení projektů. Řešení Exact uloží všechna vaše firemní data do jediné centrální platformy, která umožňuje v reálném čase přístup k datům projektů. Účinné a efektivní řízení projektů zvýší spokojenost vašich zákazníků.

Automatizované řízení projektů
Řešení Exact vám pomůže ukládat všechny aktuální informace, vztahující se k danému projektu, do jediné, sdílené platformy, takže všichni autorizovaní členové týmu budou moci sledovat postup projektu od plánování přes fakturaci, zaplacení a ukončení.

Integrovaný systém řízení dokumentů a procesů
Řešení Exact umožňuje firmám navázat na stávající vztahy se zákazníky tím, že konzultanti mají okamžitý přístup k celé historii vztahů se zákazníky, což jim umožní nabízet relevantní nové služby.

Pro další zlepšení řízení projektů mohou vedoucí projektů definovat rozpočty projektů dělené do jednotlivých činností nebo fází, pracovníci mohou registrovat odpracované hodiny i další náklady (cestovní, externí náklady a další), což vedoucím projektů umožňuje vystavovat příslušné faktury, usnadní jim přidělování kapacit a s pomocí vestavěných přehledů umožní průběžné sledování ziskovosti projektů.

Výhody získání řešení pro řízení projektů od společnosti Exact prostřednictvím DBH IT Services
V DBH IT Services jsme pochopili, že výkonný systém pro řízení projektů bude mít za následek lepší sdílení informací mezi zaměstnanci a efektivnější řízení vnitřních procesů ve společnosti. S našimi na míru postavenými poradenskými a vzdělávacími službami v oblasti aplikací a řešení Exact a stejně tak s našimi konzultačními službami, které zahrnují implementaci, podporu a provoz řešení Exact, vám můžeme pomoci nastavit a uvést do provozu řešení pro řízení projektů podle vašich individuálních potřeb, založené na softwaru Exact Synergy Enterprise nebo systému Exact for Professional Services.

Kontaktujte nás pro více informací!