Řízení lidských zdrojů

Vaši lidé jsou vaším nejdůležitějším aktivem. S řešením Exact můžeme zvýšit efektivitu vašeho personálního oddělení a zlepšit řízení vašich interních procesů.

Úplné řízení zdrojů
Chápeme, že v prostředí rozsáhlých organizačních struktur potřebují personální oddělení čas a prostředky, které jim umožní, aby se zaměřily na růst a řízení lidských zdrojů, které zastupují. Každý zaměstnanec bude mít vlastní kartu od okamžiku prvního kontaktu s firmou až do doby, kdy firmu opustí, a to včetně veškerých osobních údajů a dokumentace týkajících se jeho pozice ve společnosti.

S HRM řešením Exact je snadné spravovat záznamy zaměstnanců a zajistit, že jsou aktuální a v případě potřeby kdykoliv k dispozici, s respektováním příslušných přístupových práv.

Komplexní struktura úrovní zabezpečení
Pověření pracovníci mohou zobrazovat digitální personální údaje o zaměstnancích, aby se ujistili, že mají správné zaměstnance na správných místech pro zlepšení efektivity a spokojenosti zákazníků.

HRM řešení Exact umožňuje personálnímu oddělení sdílet se zaměstnanci potřebné personální dokumenty a nechat je v případě změn upravovat jejich personální údaje a tím snížit administrativní zátěž.

Automatizované řízení procesů
Zlepšením řízení interních procesů může personální oddělení mnohem rychleji reagovat na potřeby a požadavky zákazníků, zatímco správné administrativní procesy generují rychlé a správné účtování, což přispívá ke spokojenosti vašich zákazníků a snížení chybovosti a náročnosti práce účetních.

Integrovaný systém řízení dokumentů a procesů (workflow)
Personální oddělení na podnikové úrovni nebo personální agentury vyžadují doklady a pracovní postupy pro sledování procesů. HRM řešení Exact podporuje komplexní hodnotící procesy, založené na nativním, v systému obsaženém řízením procesů. Exact Synergy Enterprise podporuje integrované řízení dokumentů a procesů postavené na kartě zaměstnance, od jednoduchých informací, jako jsou kontaktní údaje, přes procesy složitější, jako je propojování dokumentů, příležitostí a procesů.

Výhody získání řešení HRM od společnosti Exact prostřednictvím DBH IT Services
V DBH IT Services jsme pochopili, že plnohodnotný HRM systém přinese mnohem spokojenější tým a efektivnější řízení podnikových procesů. S našimi na míru postavenými poradenskými a vzdělávacími službami v oblasti aplikací a řešení Exact a stejně tak s našimi konzultačními službami, které zahrnují implementaci, podporu a provoz řešení Exact, vám můžeme pomoci nastavit a uvést do provozu HRM řešení podle vašich individuálních potřeb, založené na software Exact Synergy Enterprise nebo systému Exact for HRM.

Kontaktujte nás pro více informací!