DBH Investment

A DBH Investmentről

A DBH cégcsoportot 1994-ben magyar és holland önkormányzatok, illetve fejlesztési ügynökségek hozták létre Maastrichtban. A DBH volt az első magyar, regionális érdekeltségű, gazdaság- és üzletfejlesztéssel foglalkozó társaság Magyarország határain kívül. A Development Bridge Head (DBH) szervezet tanácsadással, szolgáltatásokkal igyekezett támogatni a holland cégek magyarországi beruházásait, piacra lépését. 2005-ben a DBH csoport áttelepítette központját Budapestre, tovább erősítve kelet-közép-európai tanácsadási és befektetési tevékenységét.

2008-ban a cégcsoport az európai pénzügyi, befektetési piacon szerzett tapasztalataira alapozva, létrehozta saját tulajdonú kockázati tőkealapját, a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-t. 2009-ben a DBH Investment eredményesen szerepelt az Európai Bizottság által kiírt Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram pályázatán (JEREMIE program), aminek következtében a tőkealap vagyona 5 milliárd forintra nőtt.

Üzleti szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása mellett saját kockázati tőkealapunk segítségével befektetőként segítünk az érettebb vállalkozások növekedéséhez elengedhetetlenül szükséges pénzügyi források előteremtésében, míg a korai fázisban lévő startupok inkubátorunkban juthatnak üzleti mentoráláshoz.

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. tulajdonosi szerkezete

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 5. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046201) tulajdonosi szerkezete 2018. július 25. napjától:

  • DBH Group B.V. (székhely: KvK 14029628, Vestigingsnr. 000015884767, Gustav Mahlerplein 28 verdieping 7, 1082 MA Amsterdam) – tulajdoni részesedés mértéke: 0,5%
  • Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206) – tulajdoni részesedés mértéke: 99,5%

 

A Kbftv. 167. § (2) bekezdés alapján a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (a továbbiakban: „Alapkezelő”) honlapján közzéteendő adatok (a 2018. július 25. napjától bekövetkezett változásokat dőlt betű jelzi)

(i) Egy részvényesének az alaptőkében 5%-ot meghaladó tagi részesedés:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.                      99.5% részvényes;

DBH Group B.V.                                                               0.5% részvényes

(ii) A bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változás:

Schamschula György           az igazgatóság elnöke
dr. Erdei Sándor    az igazgatóság elnök-helyettese
Gál Miklós    az igazgatóság tagja
Ürge László Tibor                   az igazgatóság tagja
Tölgyesi Zoltán Béla     az igazgatóság tagja
Szabó Levente László    az igazgatóság tagja

 

dr. Szabó Boldizsár a felügyelőbizottság elnöke
Martzy Antal a felügyelőbizottság tagja
dr. Pakucs János Ferenc a felügyelőbizottság tagja

 

 

 

 

(iii) Közvetítői szerződés megkötése:

A GOP 4. prioritás és a KMOP 1.3 intézkedés keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok GOP 4. (pénzügyi eszközök) prioritás keretében finanszírozott közös alap alprogramja végrehajtására az Alapkezelő, mint közvetítő által 2009. december 17. napján közvetítői szerződés került aláírásra.

A GINOP 8. (pénzügyi eszközök) prioritás keretében finanszírozott intelligens szakosodási Kockázati Tőkeprogram végrehajtására GINOP-8.1.3/B-17 az Alapkezelő, mint pénzügyi közvetítő által 2018. május 28. napján közvetítői szerződés került aláírásra.

(iv) Telephelyének, fióktelepének megnyitása:

Az Alapkezelő fióktelepet tart fenn 2011. február 14. napja óta a 4025 Debrecen, Arany János utca 55. szám alatt.

Az Alapkezelő telephelyet tart fenn 2018. július 25. napja óta a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alatt.

(v) A cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változása:

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg. 01-10-046201/80. és 82. számú végzése alapján bejegyzett változások:

1. Az Alapkezelő telephelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

 

2. Az Alapkezelő vezető tisztségviselői: 

Schamschula György, az igazgatóság elnöke

dr. Erdei Sándor, az igazgatóság tagja

Ürge László Tibor, az igazgatóság tagja

Tölgyesi Zoltán Béla, az igazgatóság tagja

Gál Miklós, az igazgatóság tagja

Szabó Levente László, az igazgatóság tagja

 

3. A részvények száma:

398 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény

1 db 100.000,- Ft névértékű, a Ptk. 3:230. § szerinti, „B” sorozatú aszimmetrikus elsőbbségi részvény

1 db 100.000,- Ft névértékű, a Ptk. 3:230. § szerinti „C” sorozatú aszimmetrikus elsőbbségi részvény

(vi) Kezelt alapok:

A Felügyelet 2010. március 23. napján 6122-8 számon nyilvántartásba vette a DBH Investment Kockázati Tőkealap elnevezésű kockázati tőkealapot.

A Felügyelet 2018. szeptember 3. napján 6122-67 számon nyilvántartásba vette a TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I. elnevezésű kockázati tőkealapot.

 

4. Panaszkezelés

Panasz tehető

  • személyesen a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság székhelyén (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 5. em.) vagy telephelyén (1082 Budapest, Üllői út 48.) Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00 óráig
  • telefonon, a 06-1-452-8547 telefonszámon. Hívásfogadási idő: hétfőn 08.00-20.00, kedd-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00
  • írásbeli panasz tehető személyesen vagy más által átadott irat útján a Társaság székhelyén vagy telephelyén
  • postai úton, a Társaság székhelyén vagy telephelyén
  • elektronikus levélben a panaszinfo@takarek.hu és a panaszkezeles@dbh-investment.com

Letölthető nyomtatványok:

A Pénzügyi szervezethez (bankhoz, biztosítóhoz, stb.) benyújtandó Panasz – Pénzügyi Szervezettel kapcsolatos viták rendezésére

Fogyasztoi-panasz-szolgaltatoknak.doc

Fogyasztoi-panasz-szolgaltatoknak.pdf

 

 

milliárd forintos alap
startup befektetés
országban jelenlét

Befektetéseink

A DBH Investment befektetési tevékenységét 2010-ben kezdte el. Befektetett cégeinek azóta is segíti működésüket, előre lépésüket a hazai és a külföldi piacon egyaránt.
A portfolió tartalmaz healthcare, informatikai, szolgáltatott irodákkal és inkubátor projektekkel foglalkozó cégeket.

Healthecare technológia fókuszú cégeink között megtalálható a gyógyszertechnológiai fejlesztésekkel foglalkozó Nanoform Magyarország Kft-t, az infekció kontroll területén úttörő technológiát kifejlesztő HandIn Scan Kft-t, a hematológia területén leghatékonyabb készüléket kifejlesztő Norma Diagnosztika Zrt. és a légúti megbetegedések kezelésének területén forradalmi technológiát kifejlesztő Indiso Kft.

Az informatikai területen az ipari adatgyűjtési és hálózatfelügyeleti technológiai megoldások fejlesztésére és gyártására szakosodott Cason Csoport, a virtuális contact center szolgáltatással foglalkozó VCC Live Group Zrt. és a felhő platform technológiával rendelkező Neostratus Zrt. szerepel a DBH Investment befektetései között.

Hírek 

Szakembereink