Jogi nyilatkozat

A jelen weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldal alapvető információkkal szolgál a DBH Group B.V. (a továbbiakban: “DBH Group”) egyes üzleti egységei és/vagy cégei által nyújtott termékekről és szolgáltatásokról.

A weboldal, illetve a weboldalon található anyagok és információk elérésével elismeri, hogy elolvasta, megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi általános szerződési feltételeket.

Kapcsolódó honlapok

A DBH Group széles kínálattal rendelkező cégeket és üzleti egységeket foglal magába (együttesen: “DBH cégek”), amelyek többsége DBH márkanév alatt működik. Néhány DBH cég saját weboldallal rendelkezik, amelyen az általuk kínált termékekről és szolgáltatásokról nyújtanak információt. Az ezekre a weboldalakra mutató hivatkozások további információt nyújtanak az adott DBH cégről; a hiperlinkeket ezen a weboldalon találja.

A jelen weboldal (valamint a többi DBH cég weboldala) harmadik fél által benyújtott információkat tartalmaz, valamint olyan más weboldalakra mutató hivatkozásokat vagy hiperlinkeket, amelyek nem állnak a DBH Group tulajdonában. A harmadik féltől kapott, illetve a hivatkozott információk vagy weboldalak nem állnak a DBH tulajdonában; ezeket csakis kényelmi szempontok miatt tesszük közzé. Ezeket a közzététel előtt a DBH Group nem vizsgálta meg vagy elemezte ki.

Habár a DBH Group szűri a harmadik fél által biztosított információkat, valamint a más weboldalakra mutató hivatkozásokat vagy hiperlinkeket, a DBH Group nem vállal semmilyen felelősséget azok tartalmáért vagy azok működtetéséért, valamint az ott ajánlott termékek és/vagy szolgáltatások minőségéért. A DBH Group az említett információk pontossága és teljessége kapcsán kizár mindennemű kifejezett és hallgatólagos garanciavállalást és képviseletet. A DBH Group, illetve a DBH Group vezetői, alkalmazottai vagy tanácsadói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget ezekért az információkért.

A DBH Group fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen hivatkozást (linket) vagy hivatkozást-kezelő programot bármikor felfüggesszen.

A jelen weboldal elérésével elfogadja, hogy betartja azokat a tulajdonosi irányelveket, amelyek bármely – a jelen weboldalon keresztül elért vagy belinkelt – DBH cég weboldalán kerülnek meghatározásra.

Szerzői jogok

Ezen weboldal, illetve más DBH cégek weboldalának tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A weblapok, weboldalak tartalma és az elrendezés összes szerzői joga a DBH Group, a DBH cégek vagy annak licencadói tulajdonát képezi. A felhasználóknak tilos a weboldal tartalmának módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, megjelenítése, közzététele, eladása, engedélyeztetése vagy hasonló művek reprodukálása, illetve a jelen weboldal tartalmának bármi más célból való felhasználása, mint a jelen weboldal céljai pl.: általános információk nyújtása a DBH Groupról és annak üzleti tevékenységéről.

Védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók

A jelen weboldalon és/vagy bármely más DBH cég weboldalán megjelenő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és a logók (“védjegyek”) a releváns DBH cég tulajdonába tartoznak. A felhasználók számára tilos bármely védjegy felhasználása, hacsak a releváns DBH cég előzetesen nem adta írásbeli hozzájárulását.

Felelősség

Habár a DBH Group ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelentessen meg a jelen weboldalon és a DBH cégek tulajdonában lévő weboldalakon, néha előfordulhatnak tévedések vagy kihagyások. A DBH Group, a DBH cégek, azok vezetői, alkalmazottai és tanácsadói kifejezetten elhárítanak minden felelősséget, függetlenül attól, hogy szerződéses, szerződésen kívüli károkozásról, objektív alapú kárfelelősségről vagy más károkozásról van szó, illetve semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy különleges kárért nem vállalnak felelősséget, ami a jelen weboldal és/vagy bármely más DBH cég weboldalának eléréséből vagy használatából származik, vagy bármilyen más módon kapcsolódik ahhoz, még akkor is, ha a DBH Group és/vagy a DBH cégek és/vagy azok vezetői, alkalmazottai vagy tanácsadói tisztában voltak az ilyen károk lehetőségével.

A jelen weboldalon található minden információ, beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a grafikákat, szövegeket és más weboldalakra mutató linkeket, jelenlegi állapotukban előzetes értesítés nélkül nem változtathatóak meg. Ezen információk fényében, az alkalmazandó jogban a megengedett legnagyobb mértékben, a DBH Group nem vállal semmilyen fajta, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, beleértve (de nem kizárólagosan) adott célra való alkalmasságot, jogtisztaságot, valamint számítógépes vírusok vagy hasonló eszközök letiltására vonatkozó vélelmezett garanciát.

A DBH Group nem garantálja a jelen weboldalon található információk megfelelőségét, pontosságát vagy teljességét és kifejezetten elhárít minden felelősséget az itt megjelenő tévedésekért és kihagyásokért. A felhasználók felelősek a jelen weboldalon (vagy bármely más DBH cég weboldalán) található információk vagy más tartalom pontosságának, teljességének és hasznosságának megítéléséért.

Sem a DBH Group, sem bármely másik DBH cég nem garantálja a jelen weboldal (és/vagy bármely másik DBH cég weboldalának) hiba és fennakadás nélküli, folyamatos elérhetőségét.