ÁFA változások 2018

ÁFA változások 2018

ÁFA változások 2018

Az adóigazgatási jogszabályok átalakítása indokolttá tette az általános forgalmi adó törvény módosítását is. Ezek legnagyobb része az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő forgalmi adózási eljárási kérdések áfatörvénybe való átemelését tartalmazzák. Mai bejegyzésünkben annak nézünk utána, hogy milyen főbb áfát érintő változások várhatók 2018-ban.

Jogharmonizációs intézkedések

A korábban az adózás rendjéről szóló törvényben megtalálható jogintézmények 2018. január 1.-től átkerülnek az áfa törvénybe, ezek többek között:

 • az áfakötelessé tétel választásának szabályai,
 • az adóraktár üzemeltető- és a közvetett vámjogi képviselő bejelentésével kapcsolatos rendelkezések,
 • az egyes speciális adózási módok választásával-, megszűnésével kapcsolatos bejelentési- és nyilatkozattételi szabályok,
 • bejelentési kötelezettség alóli mentesülés egyes eseteit szabályozó rendelkezések,
 • közösségi adószám megállapításának a szabályai,
 • távértékesítésre vonatkozó bejelentési szabályok,
 • a külföldi összesítő nyilatkozat-, valamint a belföldi összesítő jelentés szabályai.

Az adólevonási jog elenyészése

2018. január 1.-től megszűnik az adószám felfüggesztésének jogintézménye. Az adószám törlésére vonatkozó szabály azonban megmarad, így az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával az adólevonási jog elenyészik.

Új közlekedési eszköz beszerzése

Az új közlekedési eszközök beszerzését minden esetben áfafizetési kötelezettség terheli (akkor is ha nem adóalany, vagy speciális státusszal rendelkezik).

Mivel általános esetben ezen közlekedési eszközök beszerzése regisztrációs adó – kötelezettséggel is jár, így a lenti feltételek esetén az áfát az adóhatóság állapítja meg:

 • az új közlekedési eszköz egyúttal a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá is tartozik, és
 • annak beszerzője a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany, alanyi adómentes adóalany, vagy nem adóalany jogi személy, vagy bármely más nem adóalany személy, szervezet, valamint
 • a beszerző egyúttal a regisztrációs adó alanya.

Bővül a kedvezményes adókulcsú termékek köre

Elfogadásra került, miszerint 2018.01.01.-től a következőkkel bővül az 5%-os kulcs alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

 • Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak
 • Internet-hozzáférési szolgáltatás
 • Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom

Belföldi összesítő jelentést érintő módosulások

2018. július 01.-től jelentősen megváltoznak a belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos előírások.

A számlázó programmal előállított számlák esetében feltétel lesz, hogy a program képes legyen a NAV felé történő on-line adatszolgáltatásra. Ebben az esetben ezen kívül nem lesz más adatszolgáltatási kötelezettség a kibocsátott számlák tekintetében.

A számlanyomtatványt kibocsátó vállalkozások a számlán szereplő áthárított ÁFA nagyságától függően lesznek kötelesek adatszolgáltatásra a NAV felé egy erre szolgáló felületén keresztül az alábbi rendszerességgel:

 • 100 -500 e Ft adótartalom esetén heti,
 • 500 e Ft-ot meghaladó adótartalom esetén napi gyakorisággal kell adatot szolgáltatni

Számlamódosítás vagy érvénytelenítés esetén a kibocsátó adatszolgáltatási határideje az alábbi:

 • 100-500 e Ft közötti adótartalommal bíró számlákról 5 napon belül,
 • 500 e Ft ÁFA tartalom felettiekről naptári napon belül lesz kötelező az adatszolgáltatás.

Számlabefogadói oldalról szintén a 100 e Ft adótartalmat elérő számlákról lesz kötelező az adatszolgáltatás, amely továbbra is a bevallás gyakoriságához igazodik, és annak mellékleteként kell beküldeni.

 

Kép forrása: dailytimes.com