NAV ellenőrzési irányelvek 2017 – Munkaügyi aspektusok

NAV ellenőrzési irányelvek 2017 – Munkaügyi aspektusok

NAV ellenőrzési irányelvek 2017 – Munkaügyi aspektusok

A NAV ellenőrzések célja 2017-ben a korábbi évekhez hasonlóan a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása, az önkéntes jogkövetés ösztönzése, és a tisztességes gazdálkodók esélyeinek növelése.

Kiemelt fontossággal ellenőrzik a munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének az elősegítését, mely ösztönzi a rendezett jogviszonyok elterjedését, a jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentését, valamint a legálisan adózó munkahelyek létrejöttét.

Amennyiben a kockázatelemzés indokolja, akkor az ellenőrzések elsősorban:

  • a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatókra,
  • a munkaerő kölcsönzés konstrukciójával a járulékfizetést kikerülni igyekvőkre,
  • az alkalmazottak biztosítotti életútjának nyomon követésére, valamint
  • a minimálbér alkalmazásával kapcsolatos ellenőrzésekre terjednek ki.

Be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása
A rendelkezésére álló informatikai rendszerek segítségével a NAV folyamatosan nyomon követi a bejelentési és bevallási kötelezettségek teljesítését és kockázatelemzés során elemzi a feltárt eltéréseket.  Nem éri meg be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatni, hiszen a NAV:

  • A szabálytalanságról tájékoztatja a munkaügyi hatóságot és az egészségbiztosítót is a foglalkoztatási jogviszony rendezése érdekében.
  • A be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása miatt megállapított adót és járulékot a hivatal a mindenkori minimálbér kétszerese után, megelőző időszak(ok)ra vonatkozóan, de legalább 3 hónapra határozza meg.
  • Mindemellett a foglalkoztatót be nem jelentett alkalmazottanként akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
  • A több milliós szankciók mellett további hátrányt is jelent a feketén foglalkoztatók listájára kerülés, hiszen ezek a vállalkozások kockázatos adózóknak minősülnek.

Munkaerő kölcsönzés
A tapasztalatok szerint egyes munkaerő-kölcsönző társaságok a szabályszerű működés látszatának fenntartása mellett, a tényleges (teljes munkaidős) foglalkoztatással szemben csökkentett mértékben teljesítik a járulékkötelezettségek bevallását, ugyanis előtérbe került a munkaidővel történő manipuláció. Ezzel párhuzamosan esetenként fiktív számlák felhasználására is sor kerül. A gyakorlati tapasztalatok miatt a munkaerő-kölcsönzés 2017-ben is kiemelten ellenőrizendő tevékenység.

Alkalmazottak biztosított életútjának a nyomon követése
A NAV az alkalmazottak biztosítotti életútját nyomon követi, az alkalmazottak csoportos átjelentését észlelve az új foglalkoztatók bejelentési és bevallási kötelezettségének teljesítését vizsgálja. Tekintettel a külföldi munkavállalás elterjedésére, indokolt azon alkalmazottak belföldi biztosítási jogviszonyának vizsgálata, akiket kiküldetés keretében foglalkoztatnak.

Minimálbér alkalmazásával kapcsolatos ellenőrzések
A megemelt minimálbér alkalmazásához kapcsolódó kötelezettségek ellenőrzése fontos szempont, a jogalkotó által megvalósítani kívánt célok érvényesülése érdekében. Az adóhatóság figyelemmel kíséri a korábban teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatásának valódiságát.

// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli