Hogyan javítható a már közzétett beszámoló?

Hogyan javítható a már közzétett beszámoló?

Hogyan javítható a már közzétett beszámoló?

Tegnap volt a határideje a 2016. gazdasági évre vonatkozó beszámolók elkészítésének és feltöltésének. A legtöbben most felsóhajtunk, túl vagyunk rajta… s ekkor kopog munkatársunk az ajtónkon, észrevette hogy nem megfelelően lett feltöltve a beszámoló! Mit tehetünk?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

A fenti jogszabályhely, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet enyhít a korábbi szigorú megkötésen. Lehetővé teszi, hogy amennyiben nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került valamilyen okból benyújtásra és közzétételre, akkor az éves beszámoló benyújtásától számított 1 éven belül egy alkalommal lehetőség van a beszámoló módosítására. A cég erről szóló nyilatkozata alapján a Céginformációs Szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, amely a honlapon továbbra is megismerhető marad. A változásról a NAV automatikusan elektronikus úton értesítésre kerül.

Az együttes rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a beszámoló törlésére akkor van mód, ha a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik.

passzív státuszba helyezett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megtekinthető marad, az utólagos közzététel napja és a változás ténye pedig szintén felkerül a honlapra.

A közzétételre előírt határidőben és a tartalmi követelményekben nem történt változás az előző évekhez képest. Amennyiben a passzíválást/eltávolítást követő ismételt benyújtás a közzétételre előírt határidő után  történik, akkor a cégnek számolnia kell azzal, hogy az ugyanúgy megkésett közzétételnek számít, mintha semmiféle előzménye nem lett volna. A közzététel határidejének elmulasztásával kapcsolatos szankciók kiszabására jogosult az adóhatóság. Ezek alapján akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság megállapítására is lehetősége van a NAV-nak.

// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli