Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat- mit kell tudni az együttműködési megállapodásról?

Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat- mit kell tudni az együttműködési megállapodásról?

Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat- mit kell tudni az együttműködési megállapodásról?

Nem új keletű dolog, de mégis sokan tartanak attól, hogy gyakornokot foglalkoztassanak akár hosszabb (tanulószerződéssel) vagy rövidebb időtartamra (együttműködési megállapodás kertében). Az átalakuló képzési rendszer egyre inkább ösztönzi a tanulók minél korábbi nem csak szakmai, de munkaerő piaci és vállalati kulturális tapasztalat szerzését. Mini blog sorozatunkkal ezt a témát szeretnénk kicsit körül járni. Elsőként az együttműködési megállapodás keretében foglalkoztatott gyakornoki programokkal foglalkozunk.

A területileg illetékes iparkamarák már kora tavasszal elkezdik megszervezni a szakmai gyakorlatokat. Ugyan idén az általános szabályok nem változtak, azonban a minimálbér változás hatása a gyakorlatot teljesítő tanulók pénzbeli juttatását is növeli, illetve az átalakult iskolarendszer miatt az együttműködési megállapodás sablonja is módosításra került.

Együttműködési megállapodást az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet köt, írásba kell foglalni. Megkötése, módosítása a területileg illetékes iparkamara ellenjegyzésével válik érvényessé. Összefüggő nyári gyakorlat esetében az egyéb juttatásokon kívül pénzbeli juttatást is kell biztosítani a nappali munkarendben tanuló diáknak.

Együttműködési megállapodás köthető a szakközépiskolai, az érettségi utáni „technikus” képzésben résztvevő  vagy szakiskolai tanulóra is, abban az esetben, ha tanulószerződés megkötésére nincs lehetőség. A gyakorlat időtartamáról az iskola ad tájékoztatást a gazdálkodónak. A foglalkoztatási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetnie kell.

A pénzbeli juttatás havi mértéke nem lehet kevesebb a minimálbér 15 %-nak 1,3 szorosánál, ami 2017-ben 24 863 Ft.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát jelenleg 6 216 Ft.

A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést.

A gyakorlati képzőhelynek biztosítania kell:

  • a munkaruhát és egyéni védőfelszerelést (amennyiben ez az adott szakterületen előírás),
  • étkezés vagy étkezési hozzájárulást,
  • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás,
  • tisztálkodási eszközök (ugyan olyan feltételekkel, mint a többi munkavállalónak).

Az iskola gondoskodik a tanuló felelősségbiztosításáról, valamint a rendszeres foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatokról.

Az együttműködési megállapodással létrejött gyakorlati jogviszonyt nem szükséges bejelenteni a NEAK és a NAV felé. Mivel a tanuló tanulói jogviszonya alapján biztosítottnak minősül, így nem kell egészségbiztosítási – és nyugdíjjárulékot fizetni. A tanulónak a gyakorlati képzés keretében kapott juttatása SZJA mentes bevételnek minősül. Ezek értelmében a fizetendő bruttó és nettó összeg megegyezik.

Természetesen a Munka Törvénykönyvének rendelkezései a gyakornokokra is vonatkoznak (pl. : fiatal munkavállalók esetében a munkanap hossza, jelenléti ív vezetési kötelezettség, stb.). Fiatalkorú tanulók esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanulók esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó szakképzési hozzájárulás terhére érvényesíthető támogatást kap, amennyiben a nappali tagozatos diákra tekintettel a szakképző intézménnyel kötött együttműködési megállapodását a kamara hivatalos nyilvántartásába felvette, s aláírásával ellenjegyezte.
Tanulónként az igénybe vehető normatíva összege naponta: 453 000/130, vagyis 3 485 Ft.

Gyakorlat időtartama (óra) Napi munkavégzés (óra) Elszámolható kötelezettség
csökkentő tétel (Ft)
70  7  34 850
90 7 45 305
105 7 52 275
140 8 62 730
140 7 69 700
160 8 697 00

Fontos megjegyezni, hogy az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki csak együttműködési megállapodás keretében fogad tanulókat a szakképzési hozzájárulás alapját a fenti összegekkel csökkentheti, azonban visszaigénylési lehetősége nincs.

// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli