Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat! 2. rész

Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat! 2. rész

Ha nyár, akkor szakmai gyakorlat! 2. rész

Mit kell tudni a tanulószerződés adminisztratív kötelezettségeiről?

Nem új keletű dolog, de mégis sokan tartanak attól, hogy gyakornokot foglalkoztassanak akár hosszabb (tanulószerződéssel) vagy rövidebb időtartamra (együttműködési megállapodás kertében). Az átalakuló képzési rendszer egyre inkább ösztönzi a tanulók minél korábbi nem csak szakmai, de munkaerő piaci és vállalati kulturális tapasztalat szerzését. Mini blog sorozatunk jelen részében a tanulószerződés adminisztratív teendőit szeretnénk ismertetni.

Tanulószerződéses jogviszony megkötéséhez a gazdálkodónak rendelkeznie kell az adott szakképesítésre érvényes kamarai határozattal, amelynek tartalmát a folyamatos jogszabályi változások miatt figyelemmel kell kísérnie (különös tekintettel az OKJ számra és szakképesítés megnevezésre, létszámkorlátra, stb.). Amennyiben a képzőhely nem rendelkezik megfelelő határozattal, úgy a kamara felé be kell jelentenie szándékát a határozat kiadásához szükséges ellenőrzés lefolytatására. Határozat nélkül tanulószerződéses jogviszony nem létesíthető!

Blogsorozatunk első részét, mit kell tudni az együttműködési megállapodásról? Itt olvasható!

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése a képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik, amelynek időbeli hatálya a képzés szakmai vizsgáig tartó, hátralévő teljes időtartamára terjedhet ki. Tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet köt, de a regisztrációs és felügyeleti feladatokat a kamara látja el. Tanulószerződés köthető felnőtt oktatás keretében folyó szakképzésben is (nappali, esti és levelező tagozaton). Lényeges, hogy csak államilag támogatott tanulóval köthető meg a szerződés.

A megkötött tanulószerződést az aláírás napjától számítva 5 munkanapon belül, 4 eredeti példányban kell eljuttatni a kamarához ellenjegyzésre.

A tanuló betegsége ideje alatt betegszabadságra és/vagy táppénzre jogosult, hiányzása csak orvosi igazolással fogadható el. A tanulószerződéses képzési idő a nyugdíj számítás szempontjából szolgálati időnek minősül.

A tanuló részére gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Ha átmenetileg a gyakorlati képzési helyen kívüli munkahelyre szervezik az oktatást, akkor napi háromszori étkezés, szállás és utaztatás illeti meg a tanulót. A gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszközöket, munkaruhát, egyéni védőeszközt, védőitalt kell biztosítani a tanulónak, mint a vele azonos munkahelyen, munkafeltételekkel foglalkoztatott munkavállalónak.

A gyakorlaton végzett tevékenységről az oktatóknak foglalkoztatási naplót kell vezetniük. Minden hónap első munkahetében a tanulók előző hónapban keletkezett mulasztott igazolt, vagy igazolatlan óráinak számát és a gyakorlati oktató által adott értékelést az iskolai kapcsolattartó számára kell megküldeni (elektronikusan vagy papír alapon).

Természetesen a Munka Törvénykönyvének rendelkezései a gyakornokokra is vonatkoznak (pl. : fiatal munkavállalók esetében a munkanap hossza, jelenléti ív vezetési kötelezettség, stb.). Fiatalkorú tanulók esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanulók esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

Adminisztratív szempontból a tanulószerződés jelentős terhet jelent a gazdálkodónak, azonban,:

  • Olyan leendő munkaerőt képezhet, aki ismerni fogja a helyi viszonyokat és szokásokat.
  • A képzés költsége leírható a szakképzési hozzájárulásból, a többletköltségei visszaigényelhetőek.
  • Pályázhat különböző, a tanulóképzéshez is használt eszközök fejlesztésére.
// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli