Kft-k FIGYELEM! Indul a visszaszámlálás!

Kft-k FIGYELEM! Indul a visszaszámlálás!

Kft-k FIGYELEM! Indul a visszaszámlálás!

Már csak 15 napjuk maradt azoknak a KFT tulajdonosoknak, akik eddig törzstőkéjüket nem emelték meg 3 millió forintra.

Ha nem szeretne a társaság törzstőkét emelni akkor át is alakulhat. Átalakulhat olyan gazdasági társasággá (pl. betéti társaság), amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. Ez azonban könyvvizsgálati kötelezettséggel, viszonylag magas költséggel és hosszadalmas eljárással jár együtt.

A törzstőkeemelésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia és társasági szerződés módosításról nem határozhat.

Törzstőke emelés lehetőségei
Ha meg szeretnék tartani a társasági formájukat, akkor a törzstőke emelésre a következő lehetőségeik állnak fenn:

  • Pénzbeli hozzájárulás: Legegyszerűbb módja a törzstőke emelésnek, ha a tagok a társaság rendelkezésére bocsátják az emeléshez szükséges pénzösszeget, ami a társaság házipénztárába történő befizetéssel is teljesíthető.
  • Nem pénzbeli hozzájárulás (apport): A tőkeemelés nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával (apport) is történhet. Ebben az esetben bármilyen vagyoni értékű dolog tulajdonjoga, vagy kapcsolódó jog lehet ez, de követelés is szolgáltatható, illetve a szabad eredménytartalékból is emelhető a törzstőke. Az apportból való tőkeemelést minden tagnak el kell fogadnia.
  • Saját tőke terhére: Ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, vagy közbenső mérlegben kimutatott tőketartalék, valamint az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. A saját tőke terhére történő tőkeemelést külön is nyilván kell tartani, hogy egy későbbi tőkekivonás/megszűnés esetén meg tudják határozni a tagok azon hozzájárulásuk mértékét, amelyet adómentesen vehetnek ki. Saját tőke más elemeiből történő tőkeemelést az adóhatóságnak is be kell jelenteni az emelést követő év január 31-ig.
  • Tagi kölcsön/osztalék terhére: A tagoknak lehetőségük van tagi kölcsönből és/vagy jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékból megemelni a jegyzett tőkét. Ez szintén apportnak minősül. Az osztalék elengedése során nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség. Abban az esetben, ha magánszemély tag mond le a tagi kölcsönről a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az illetéket az elengedés időpontjával kell megfizetni a NAV felé, mértéke 18%. Magánszemély tulajdonos esetén a kölcsön elengedését 30 napon belül a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé be kell jelenteni, a vagyonszerzést rögzítő irat benyújtásával együtt.

Amennyiben a társaság a tőkéjét határidőig nem emeli fel, a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, mely komoly pénzbírsággal, vagy akár a társaság végleges törlésével járhat.

// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli